Jag är intresserad av LEXION. Var vänlig kontakta mig.

Personliga uppgifter

Fält markerade med fält kallas fältfält.
Ytterligare information om dataskydd hittar du på vår webbsida under rubriken med samma namn. *

Godkännande av uppgiftsbehandling till marknadsföring
Jag är införstådd med, att CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Tyskland, använder ovan nämnda uppgifter och alla andra data i samband med affärsrelationen, kan användas för marknadsföring. Toggle
Med ditt samtycke bekräftar du att CLAAS kan använda ovan nämnda uppgifter om dig i samband med affärsrelationen för marknadsföring. Med ditt samtycke kan vi skicka e-mail till dig med information och specifikationer om våra produkter.

Ditt samtycke är frivilligt. Du kan när som helst utan formkrav och utan att ange någon orsak ändra eller återkalla ditt samtycke. Ytterligare information om behandling om mina personuppgifter finns i meddelandena angående datasäkerhet
Jag önskar att bli kontaktad via: