Mani interesē LEXION. Lūdzu, sazinieties ar mani.

Personas dati

Sarkanie atzīmētie lauki ir obligāti.
Papildu informācija par datu aizsardzību atrodama mūsu paziņojumā par konfidencialitāti. *

Piekrišana datu apstrādei mārketinga nolūkos
Ar šo es piekrītu, ka CLAAS KGaA mbH, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Vācija, izmanto manus iepriekš minētos datus un jebkādu citu informāciju par mani, kas iegūta biznesa attiecību kontekstā, mārketinga nolūkos, kā arī tirgus izpētei un viedokļu izpētei. Toggle
Dodot savu piekrišanu, Jūs norādāt, ka CLAAS KGaA, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Vācija drīkst izmantot Jūsu datus un jebkādu papildu informāciju par Jums, kas iegūta biznesa attiecību kontekstā, mārketinga nolūkos, kā arī tirgus izpētei un viedokļu izpētei, tostarp CLAAS zīmola reklamēšanai un citu piegādātāju, kas izplata CLAAS, reklamēšanai. Jūs piekrītat arī šo datu pārsūtīšanai citiem CLAAS koncerna uzņēmumiem (CLAAS tirdzniecības uzņēmumiem, CLAAS Service and Parts GmbH, CLAAS Global Sales GmbH ar tādu pašu adresi (“CLAAS”) un CLAAS tirdzniecības partneriem (Jūsu izvēlētajam tirdzniecības partnerim vai Jūsu reģiona tirdzniecības partnerim). Saņemot Jūsu apstiprinājumu, mēs vēlamies Jums nosūtīt informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem pa e-pastu. Ja Jūs neesat devis piekrišanu, ka Jūsu e-pasta adrese tiek izmantota mārketinga nolūkos, mēs paužam nožēlu, ka kļūdas dēļ Jūs esat saņēmis šo e-pasta ziņojumu. Šajā gadījumā Jums nav jādara nekas. Jūsu e-pasta adrese šim nolūkam netiks izmantota. Tas neietekmēs ziņu izdevuma reģistrāciju.

Jūsu piekrišana ir brīvprātīga. Jūs varat jebkurā laikā mainīt vai nākotnē atsaukt savu piekrišanu bez formālas procedūras un nenorādot prasības iemeslus (piemēram, nosūtot vēstuli uz CLAAS KGaA mbH, Datenschutzbeauftragter, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel vai nosūtot e-pastu uz datenschutz@claas.com). Tas Jums neradīs nekādas izmaksas no Jūsu puses, izņemot atsaukšanas paziņojuma nosūtīšanas izmaksas pēc pamata tarifa. Sīkāka informācija par Jūsu personas datu apstrādi atrodama konfidencialitātes politikā.
Es gribētu, lai es ar mani sazinātos pa šādiem kanāliem: